Elektronisch uitwisselen

Uw organisatie wisselt bedrijfsinformatie uit via de meest uiteenlopende kanalen; digitaal, op papier, als spreadsheet of Word-document. Jonas administraties is ervaren in al deze vormen waarbij meer en meer op digitale wijze gewerkt wordt. Graag begeleiden we ook u in de overgang van een papieren administraties naar een effectieve digitale vorm.

Het ontbreken van een algemene manier van gegevensuitwisseling, beperkt de mogelijkheden voor evaluatie, verzameling en analyse.

Jonas Administraties beschikt werkt onder andere met SBR(Standard Business Reporting) standaard welke gebaseerd is op het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en andere gegevens. Op deze manier kan Jonas AdministratiesĀ publicatierapporten over boekjaren elektronisch en overzichtelijk bij de Kamer van Koophandel aanleveren.